Lämmin kiitos kaikille tilapäiväämme osallistuneille!
108

Edunvalvonta

Olen ollut paikallisessa politiikassa yli kaksikymmentä vuotta. Siihen aikaan mahtuu monenlaisia luottamustoimia.
  • Kankaanpään kaupungin valtuutettu kuudetta kautta
  • Kankaanpään kaupungin hallituksen puheenjohtaja
  • Kankaanpään kaupungin ympäristö- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja
  • Maaseutuhallinnon YTA –alueen puheenjohtaja
  • Satakunnan maakuntahallituksen jäsen ja maakuntavaltuuston varajäsen

Muita luottamustoimia

  • MTK:n valtuuskunnan jäsen sekä MTK Kankaanpään johtokunnan jäsen
  • Osuuskunta Satamaidon hallintoneuvoston puheenjohtaja
  • L-S Osuuspankin edustajiston jäsen sekä hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäsen
Olen toiminut vuosien saatossa lukuisissa eri luottamustoimissa ja olen saanut luottamusta niin omiltani kuin muilta yli puoluerajojen.
Kokemusta löytyy muutaman vuoden takaa Kankaanpään kaupungin valtuuston puheenjohtajuudesta kuin kuten nuorena miehenä nuijan varresta Ammatti-instituutin hallituksen puheenjohtajana. Monet eri luottamustoimet, varsikin puheenjohtajuudet ovat olleet erittäin merkittäviä tehtäviä. Ne ovat kasvattaneet minua huomattavasti ja varsinkin hioneet neuvottelutaitojani. Pidänkin neuvottelutaitoa omana vahvuutenani. Olenkin ollut monissa isoissa neuvotteluissa mukana. Pari mainitakseni mm. ammatillisen koulutuksen laajeneminen Sataeduksi oli Satakunnassa noin kymmenen vuotta sitten merkittävä neuvottelu. Muutama vuosi sitten pohdimme maidonjalostuksen jatkumisen mahdollisuuksia Satakunnassa ja siihen päädyimme. Kaikkien suurimpana pidän kuitenkin yhtä Suomen historian suurinta vahingonkorvausoikeudenkäyntiä jossa kuitenkin päädyimme sopuratkaisuun.

Ajatuksia ja muutamia nostoja

Metsät

Metsien merkitys on Suomelle erityisen suuri. Suomella on maailman paras osaaminen metsien hoidossa. Metsäosaamisella olemme lisänneet metsien kasvua huomattavasti ja samalla vahvistaneet Suomen taloutta. Metsäteollisuus luo Suomen taloudelle pohjan ja varmistaa hyvinvointivaltion taloudellisen perustan. On ensiarvoisen tärkeää, että voimme jatkossakin kasvattaa ja hoitaa metsiämme näiden kestävien ja hyvien käytäntöjen mukaan.

Maatalous ja puhdas kotimainen ruoka

Kannattava ja monipuolinen alkutuotanto on edellytys menestyksekkäälle elintarviketeollisuudelle. Puhdas ja vastuullinen kotimainen elintarviketuotanto takaa seuraavalle sukupolvelle arvokkaan perinnön. Maaseudun elinkeinot luovat huoltovarmuutemme kivijalan.

Suomalaisella ruuantuotannolla pitää olla sellaiset toiminta edellytykset, että pystymme turvaamaan suomalaisen puhtaan ja laadukkaan elintarvike tuotannon. Tämänhetkisellä maatalouden kannattavuudella se ei kovinkaan kauaa mahdollista. Keinot maatalouden talousahdinkoon tulee löytää ja itse uskon että se ei tukia lisäämällä löydy vaan saamalla tuotteille niiden arvoa vastaava hinta.

Turvetuotanto

Turvetuotanto on erittäin merkittävä toimiala meillä Suomessa ja erityisesti Satakunnassa. 0n selvää, että kansainvälisten sopimusten johdosta turpeen energia käyttö tulee pitkällä aikavälillä pienenemään, mutta näen että turve on paljon muutakin kuin pelkkä energian lähde. Se on välttämätön eläinten hyvinvoinnin kannalta sekä kasvualustoina ekologinen. Mielestäni turpeen mahdollisuuksia pitää selvittää ja entisestään kehittää. Uusien turvetuotanto alueiden luvittaminen pitää olla edelleen mahdollinen ja niistä aiheutuneiden kustannusten kohtuullisia.

Energia

Riittävän monipuolinen energiantuotanto vahvistaa omavaraisuutta, takaa vakaan hinnan myös kriisitilanteessa ja varmistaa teollisuutemme kilpailukyvyn kansainvälisillä markkinoilla. Turve on korvaamaton eläinten kuivikkeena ja kasvualustana, mutta se on myös tärkeä osa energia-omavaraisuuttamme.

Turvallisuus

Maanpuolustuksen merkitys on Satakunnassa vahva. Tämä korostuu näinä aikoina. Arjen turvallisuus on meidän kaikkien yhteinen asia. Yhteisöllisyys luo turvaa.

Sujuva perhearki ja joustava työelämä

Olipa kyse päivähoidon uudistuksista, työelämän joustavuudesta tai verotuksesta, työ ei saa olla este lasten hankinnalle. Mikä helpottaa lapsiperheen arkea, vahvistaa koko yhteiskuntaa.

Vanhukset ja eläkeläiset

Vanhusten huoltoa ja eri asumismuotoja tulee kehittää ja joustavoittaa. Kyllä meidän vastuullamme on isiemme, äitiemme ja edellisten sukupolvien hoiva. Arvokas vanhuus on mielestäni ihmisen perusoikeus.

Tiestö

Tiestön kuntoon on pystyttävä panostaan enemmän. Korjausvelan lisääntyminen on saatu pysäytettyä tällä hallituskaudella, mutta vielä tiestömme kunnossa ja hoidossa paljon parannettavaa.

Koulutus

Koulutusmahdollisuuksia tulee olla tasapuolisesti eripuolella Suomea. Yhteiskunnan hyvinvointi on kiinni koulutuksesta, ammatillisesta osaamisesta ja motivoivasta työkulttuurista. On varmistettava, että seutukaupungeissa ja maaseuduilla on koulutusmahdollisuuksia, jotta nuoret voivat jäädä elämään ja yrittämään kotiseudulleen.

On tärkeää, että vahvistamme Satakunnan korkeakoulutusta ja tavoittelemme lisäpaikkoja Satakuntaan. Nykyisistä koulutuksista Porissa ja Raumalla tulee pitää kiinni ja kuunnella myös herkällä korvalla elinkeinoelämän tarpeita. Olemme vahvasti vientimaakunta ja osaajia tarvitaan. On tärkeää, että maakunnan nuoret voivat jatkaa opintoja kotimaakunnassa kuin työelämässä olevat voivat täydentää koulustaan. Pitkällä tähtäimellä tulee tavoitella omaa yliopistoa.